ikona rss

22 lipiec 2014 Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

21/06/2013

Z satysfakcją informujejemy, że  Gmina Strzelin została zaproszona do udziału w programie „Samorządowa Polska”, którego inicjatorem jest Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), największa i najstarsza w Polsce organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca blisko 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

ZRP zarekomendował Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, której jest jedynym założycielem, zaangażowanie kapitałowe i utworzenie Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych – Samorządowa Polska S.A.  Unia Gospodarcza podjęła się wdrażania Programu „Samorządowa Polska”, poprzez doprowadzenie do powstania, docelowo w każdej zainteresowanej gminie na terenie Polski, samorządowych instytucji finansowych, zorientowanych na wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Program zakłada zbudowanie  instytucji finansowej, działającej w oparciu o zasadę not for profit, która będzie ukierunkowana na wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w środki finansowe w formie pożyczek udzielanych przez tworzone w ramach programu Lokalne Fundusze Pożyczkowe „Samorządowa Polska”.  Celem programu jest efektywne wykorzystanie strumienia unijnych pieniędzy skierowanych do przedsiębiorców, tym samym zapewniając im rozwój i odporność na kryzys.

Filar budowanego  systemu stanowi samorząd terytorialny szczebla gminnego i wojewódzkiego, który będzie dominującym (bezpośrednio lub pośrednio) właścicielem struktur kapitałowych powołanych do realizacji Programu – Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” sp. z o.o. oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z ograniczoną odpowiedzialnością. Współwłaścicielami spółek obsługujących Program będą także krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe, agencje rządowe oraz samorząd gospodarczy, reprezentowany przez Związek Rzemiosła Polskiego.

W ramach programu, dla sektora MSP będzie oferowane wsparcie w postaci:

  1. Kapitału finansowego na założenie firmy lub jej rozwój, w postaci  długoterminowych (10-20 lat), niskooprocentowanych pożyczek.
  2. Partnerstwo w biznesie poprzez trwałe, wieloletnie relacje z przedsiębiorcą.
  3. Dostęp do towarów, usług i technologii po niższej cenie i z atrakcyjnym systemem finansowania, w ramach zakupów grupowych.
  4. Pomoc w ocenie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy poprzez m. in. wspólne przygotowanie planu rozwoju na najbliższe lata i propozycji jego sfinansowania połączonej z ubezpieczeniem.  Pomoc w pokonywaniu doraźnych problemów finansowych.

Zapewnieniem ciągłości działania i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Programu jest Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” sp. z o. o. - powołany jako instytucja centralna. Zadaniem Funduszu jest kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności uczestników Programu oraz dbałość o kondycję i rozwój polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w obliczu niełatwych wyzwań  jakie stawia przed nimi  współczesny rynek.

System zabezpieczenia mechanizmu wspierania MSP oparty jest na: stworzeniu jednolitych rozwiązań dla poszczególnych gmin, które mogą być powielane w skali  całego kraju, zapewnienie koordynacji działań na poziomie samorządów województw, dostarczenie przedsiębiorcom środków finansowych o charakterze quasi kapitałowej, asekuracji udzielanych pożyczek przez KFP, dzięki czemu tworzony system jest znacznie stabilniejszy finansowo, wprowadzeniu oferty ubezpieczeń majątkowych, finansowych oraz na życie.

Merytoryczne wsparcie Programu realizowane jest na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie krajowej przez Krajową Radę Programową „Samorządowa Polska” oraz na płaszczyźnie regionalnej przez Regionalne Rady Programowe „Samorządowa Polska”.

Wstępem do uczestnictwa Gminy Strzelin w programie jest podpisanie Porozumienia o współpracy ( Listu Intencyjnego) pomiędzy Unią Gospodarczą Samorządowych Funduszy Pożyczkowych - Samorządowa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a gminą Strzelin.

Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Strzelina  Gmina zobowiąże się między innymi do:

a) zawiązania w porozumieniu Centrum Operacyjne,  instytucji finansowej pod firmą Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Strzelin sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł, w której Gmina obejmie 40% udziałów po cenie nominalnej za kwotę łącznie 4.000 zł, a Centrum Operacyjne 60%, po cenie nominalnej za kwotę łącznie 6.000 złotych,

b) dokapitalizowania LFP  ze środków pochodzących z wypracowanego zysku w przypadku istnienia ku temu warunków,

c) objęcie udziałów w Krajowym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa polska” sp. z o.o. o wartości łącznej 50.000 złotych,

d) udostępnianie infrastruktury organizacyjnej i lokalowej będącej w dyspozycji Gminy.

Podkreślić należy, że zaproszenie Gminy Strzelin do uczestnictwa w projekcie  w szczególności we wdrażaniu projektu w jego pilotażowej części  realizowanej obecnie na terenie Dolnego Śląska jest wyróżnieniem naszego samorządu. Samorządu postrzeganego jako nowoczesnego i dobrze funkcjonującego, zdolnego do podjęcia  wdrażania nowoczesnych   i systemowych rozwiązań wspierających rozwój sektora MSP.

«Lipiec, 2014   
PnWtŚrCzPtSoN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031